Książka “Łzawy napój” ukazała się drukiem w sierpniu 2021 roku. 

Młodość to czas nowych doświadczeń. Czy jednak wszystkie z nich są nam niezbędne? 

Historia młodego człowieka, który wikła się w nałóg alkoholowy, niszcząc sobie życie oraz ojca rodziny, który wpada w ten sam nałóg poprzez piętrzące się problemy?

Historia pokazuje, że nadużywanie alkoholu jest złe, bez względu na wiek i zdobyte doświadczenie

Czy Łzawy napój rzeczywiście jest aż tak niebezpieczny? 

Książka “Życie usłane kolcami” została napisana i wydana w roku 2020 własnym nakładem sięgającym ok. 400 egzemplarzy. 

 

Opowiada ona historię o adopcji, aborcji i roli przypadku w naszym życiu. Trudne pytania i wybory, przed którymi stajemy, czasami wydają się być niemożliwe do rozwiązania. Ale życie, choć usłane kolcami, może zaowocować miłością. Młoda matka ucieka z kliniki aborcyjnej by uratować swoje dziecko. Czy uda się jej to zrobić? 

Wojtek w wieku szesnastu lat dowiaduje się, że został adoptowany. Jak zareaguje na tę informację?